TFT Metoder

Hvad er tankefelt terapi?

Gennem livet påvirkes vi af en masse følelser, som vi ofte ikke møder forståelse for eller får bearbejdet optimalt. Vi kender alle udtryk som: “hold nu op med at tude – store drenge græder ikke”, “kom dog videre, du kan da ikke blive ved med at sørge over..” osv. Desuden er der ting, som bliver sagt til os, som af en eller anden grund rammer os meget dybt. Alle disse påvirkninger kan sætte sig som traumer. Ubearbejdede traumer kan udvikle fysiske smerter og/eller følelsesmæssigt ubehag i situationer, hvor traumet trikkes. Kroppens energi blokeres.

TFT er en kombination af samtale og små lette bankebevægelser på punkter på ansigt, kroppen og hænderne. Ved at frigive den blokerede energi fra kroppen, opløses traumet, så du efterfølgende ofte føler sig lettet, gladere og helt eller delvist fri for traumet.