Mindfulness

MindfulnessMindfulness, er et koncept, der oprindeligt stammer fra buddhismen. Det har i sær fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering og behandling af stress.

Et centralt punkt i mindfulness er evnen til nærvær, og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu.

Tilstedeværelse med alle sanser vågne.

Følelser og tanker opleves, som de er og vurderes ikke, de observeres blot. Dette giver en selv indblik i, hvorledes du er. At se på egne tankemønstre og derved få et billede af, hvordan du reagerer blant andet på stress og pres. Bevidsthed om dig selv og dine reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde sig til, hvad der end opstår i nuet. Derved opøver du en evne til at agere i stedet for at reagere.

Mindfulness trænes ved meditation, yoga og opmærksomhedsøvelser.