Angst

self-portrait-2-1574315Angst:

Angst kan i varierende grad genere, invalidere eller  motivere. I nedenstående oversigt over angst, vil jeg kort skitsere hvilke  symptomer som typisk er til stede for, at man kan tale om angst. Den kliniske definition af angst er, at den er urimelig og  overdreven ift. det man frygter, samt giver en betydelig gene i dagligdagen.  Megen frygt og angst som kan opleves i dagligdagen, og som er mere flygtig af natur  (og derfor mindre generende) beskrives derfor ikke i nedenstående.

 

Angsttilstande:

Panikangst

Fobiske angsttilstande (fobier)

Generaliseret angst

PTSD

OCD

 

Angstsymptomer:

Angst kategoriseres ud fra  en række fremtrædende symptomer samt en eller få overordnede særlige  problemstillinger. De fremtrædende symptomer som ses ved angst er:

 • Hjertebanken  (autonomt symptom og derfor vanskeligt at kontrollere)
 • Sveden  (autonomt symptom og derfor vanskeligt at kontrollere)
 • Rysten  (autonomt symptom og derfor vanskeligt at kontrollere)
 • Mundtørhed  (autonomt symptom og derfor vanskeligt at kontrollere)
 • Svimmelhed
 • Åndedrætsbesvær
 • Kvælningsfornemmelse
 • Frygt  for tab af selvkontrol
 • Smerter  eller trykken i brystet
 • Kvalme  eller maveuro
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Dødsangst
 • Kuldegysninger  eller hedeture
 • Impotens og menstruationsproblemer
 • Søvnforstyrrelser med mareridt
 • Vågne perioder om natten med bekymrende tanker
 • Frygt for at besvime
 • Sovende  eller prikkende fornemmelser