Stress

StressSymptomer på stress

Hvis du har flere af disse symptomer igennem længere tid, kan det være tegn på, at du oplever langvarig stress. Fysiske tegn på stress:

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro
 • Mavesmerter
 • Appetitløshed
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom som fx psoriasis og sukkersyge

Psykiske tegn på stress:

 • Ulyst
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Nedsat humør

Adfærdsmæssige tegn på stress:

 • Søvnproblemer
 • Mangel på engagement
 • Aggressivitet
 • Irritabilitet
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkohol
 • Øget sygefravær

Stress: Vores alarmberedskab

Stress-reaktionen er vores alarmberedskab. Alarmen sætter i gang, når vi kommer i udfordrende situation – det kan for eksempel være, når der sker noget uventet.

Stress-reaktionen består i, at vores autonome nervesystem sætter i gang, og at produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Det er hormonerne, der bringer vores krop i alarmberedskab.
Vi kan mærke det ved, at vores hjerte slår hurtigt, vi begynder måske at svede og vi bliver fokuserede på den udfordring, vi står overfor.

Reaktionen skærper sanserne og sætter os i stand til at handle hurtigt.

Den sunde reaktion

Fornemmelsen af kroppens alarmberedskab kan være ubehagelig, men alarmreaktionen er helt normal.

Får vi løst udfordringen, der stresser os, eller har vi en forventning om, at vi kan løse den, falder kroppens alarmberedskab hurtigt igen. Det er nødvendigt for os, at kunne reagere hurtigt i pressede situationer, og stressreaktionen er derfor sund.

Tal om stresssymptomerne: Den ærlige snak er første skridt ud af stress

Skadelig stress: Den langvarige stress

Den langvarige stress opstår, når de situationer, der stresser os, ikke forsvinder eller bliver håndteret, men fortsætter i uger, måneder eller år.

Hvis kroppen igennem længere tid producerer store mængder adrenalin og kortisol, er den i konstant beredskab. Når kroppen på denne måde ikke får lov til at slappe af, bliver det skadeligt for os.

Længerevarende eller gentagne stressperioder kan med tiden være årsag til depressioner og hjerte-kar-sygdomme.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Stressklinikken på Arbejdsmedicinsk klinik på Hillerød sygehus