NLP – Hvad er det?

 Hvad er NLP

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering. Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

 • Visuelt – det, vi ser
 • Auditivt – det, vi hører
 • Kinæstetisk – det, vi føler
 • Olfaktorisk – det, vi lugter
 • Gustatorisk – det, vi smager

Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via:

Billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

NLP giver dig mulighed for:

at lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater, at få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig, at skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre, at forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem opnå bedre relationer.

Hvem kan bruge NLP?

NLP anvendes som værktøj for alle, der personligt og professionelt er i kontakt med andre mennesker, og henvender sig til alle med interesse for personlig udvikling, kommunikation og relationer.

De psykologiske og pædagogiske redskaber kan anvendes i dagligt arbejde med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi og lignende samt i erhvervs- og formidlingsorienterede fag, som f.eks. ledelse, samarbejde, rådgivning, konsulentfunktion, salg, undervisning eller en anden form for formidling af budskaber.

Gennem NLP uddannelserne får du kendskab og evne til at bruge teknikker til at skabe positive forandringer for dig selv og andre samtidig med, at du udvikler nye sider af dig selv og forbedrer de sider, som du allerede er god til.

At bruge NLP er også at sætte sig mål og nå dem

Vi går ud fra, at:

 • Mennesker laver landkort
 • Landkortet er ikke det samme som landskabet
 • Mennesker reagerer ud fra deres model af verden og ikke ud fra virkeligheden selv
 • Nogle landkort ligger uden for bevidstheden
 • Der er en positiv intention bag enhver adfærd
 • Mennesker gør altid det bedste, de kan, i forhold til de ressourcer, de har til rådighed
 • Den person eller part, som er mest fleksibel i et system, har størst indflydelse
 • Betydningen af en kommunikation er den respons, den fremkalder
 • Mennesker har allerede de ressourcer, de behøver
 • Positive forandringer fremkommer ved at tilføre ressourcer
 • Det er den enkeltes relation til en situation eller oplevelse, der skaber betydningen og ikke situationen eller oplevelsen i sig selv

NLP Metoder

NLP´s værktøjskasse består blandt andet af:

 • Nøglearbejde: Som er en struktureret systematisk måde at samtale på
 • Model over verden:  En model udviklet til at fremme forståelsen af den måde vi hver især opfatter verdenen på.
 • Tidsliniearbejde: En metode, der kan bruges til at gå tilbage i tiden og få tidligere traumatiske oplevelser bearbejdet.
 • Hypnose
 • Metaprogrammer: En metaprogram test afdækker forskellige grundlæggende karakteregenskaber.
 • Modelling: En metode til at tilegne sig nye adfærdsmønstre
 • Reimprint: En metode at bearbejde tidligere traumatiske oplevelser med.
 • Healing af indre barn: En metode til at bearbejde tidligere traumatiske oplevelser med.
 • Overbevisningsmodeller: Metoder til ændring af uhensigtsmæssige overbevisninger.

NLP psykoterapeutuddannelsen:

Læs mere om NLP og uddannelsen til Psykoterapeut på www.dansknlp.dk.