NLP Historie

Historisk baggrund for NLP

NLP tog sin begyndelse i starten af 70′erne og er et resultat af samarbejdet mellem John Grinder, som dengang var sprogprofessor ved University of California, og gestaltterapeuten Richard Bandler, som studerede psykologi og datalogi ved samme universtet.

Bandler og Grinder studerede i fællesskab datidens 3 mest fremragende terapeuter

  • Fritz Pearls, den nyskabende psykoterapeut, der grundlagde den terapiskole, der kaldes gestaltterapi
  • Virginia Satir, den usædvanlige familieterapeut, der gang på gang var i stand til at afklare vanskelige familierelationer, som mange andre terapeuter fandt uløselige og
  • Milton H. Erickson, den verdensberømte hypnoterapeut.

Samtidig virkede Gregory Bateson, der er kendt som grundlægger af den systemiske teori, som vejleder eller mentor.

Bandler og Grinders hensigt var at identificere de mønstre, der benyttedes af exellente personer med det formål at give dem videre til andre. De bekymrede sig ikke om teorier og om problemers opståen. De fremlagde i stedet modeller for vellykket terapi, som virkede i praksis og som kunne videregives til andre.

De tre terapeuter, de studerede, var yderst forskellige personligheder, men alligevel var der en forbløffende lighed mellem deres underliggende mønstre.

Bandler og Grinder kortlagde disse mønstre, forfinede dem og opbyggede en elegant model, som kan bruges til effektiv kommunikation, personlig forandring, accelereret indlæring og selvfølgelig større livsglæde.

Frem for at kortlægge problemerne og formulere disse problemers opståen, som den traditionelle psykolog ofte gjorde, valgte Bandler og Grinder at afdække genialitet og succesfuld adfærd.

Ikke alene afdækkede de, hvad forskellige naturtalenter bevidst og ubevidst foretager sig både mentalt, følelesesmæssigt og adfærdsmæssigt, de beskrev også disse geniers sindsprocesser og ubevidste adfærdsmønstre på en måde, der gør det muligt for andre mennesker at udvikle de samme potentielle talenter.

Udfra denne grundlæggende model afholdt Grinder og Bandler en række overordentligt succesfulde seminarer over hele USA, og de nye tanker vandt hurtigt indpas overalt.

Interressen for NLP voksede hurtigt. I USA har langt over 100.000 mennesker i dag gennemgået NLP-træning under én eller anden form.

Kilde: www.dansknlp.dk