Mindfulness forskningsresultater

 

Professor dr. Jon Kabat-Zinn, der er foregangsmanden for den bredde udbredelse af mindfulness, grundlagde i 1979 Center for Mindfulness på Massachuchettes Universitets medicinske fakultet og det er hans faglige syn vi har koblet os på. Der bliver forsket meget i mindfulness og hvordan vi kan implementere teknikker og værdisystem i forskellige behandlingsformer og også inden for det almindelige levede liv.

Mindfulness har en positiv indflydelse på vores trivsel som mennesker når vi er syge, på vores arbejdspladser og i livet i det hele taget.

The Power of Mindfulness

The Power of Mindfulness handler om at generobre sit nærvær, frisætte sine resurser og skabe et liv i frihed og frugtbar udfoldelse.

Dette retreat giver en tilbundsgående indføring og fordybelse i  Mindfulness, idet undervisningen er en fortættet udgave af det globalt set mest gennemtestede og velafprøvede mindfulness program, nemlig MBSR programmet, udviklet af Jon Kabat-Zinn.

Stress symptomer og mangel på nærvær skyldes ikke manglende lyst eller evne til at være opmærksom og tilstede. Det er derimod en fortabelse af ens væren, der ofte foregår ubemærket over årene, fordi mængden af gøremål og informationer har fået overtaget. Vi kan således miste styringen af vores eget liv og komme til at tro på, at de tanker og følelser der flagrer igennem os, er den vi er.

Det er en situation, der kan få stor indvirkning på vores helbred og velbefindende. Og det var for at imødegå et stigende antal klienter, der berettede om stressrelaterede lidelser, at dr. Jon Kabat-Zinn i 1979 grundlagde Center for Mindfulness in Medicine på University of Massachusetts Medical Center og udviklede behandlingsprogrammet Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Programmet har siden været anvendt med slående resultater til mennesker med meget forskellige lidelser, såsom stress/krise relaterede lidelser, hjertesygdomme, kroniske smerter, hovedpine, forhøjet blodtryk, depression, kræft, hudproblemer, søvnforstyrrelser, angst og panik.

Forskningsresultater fra Massachusetts University har vist at denne form for opmærksomhedstræning giver vedvarende symptomreduktion og har dybtgående og positiv effekt på deltagernes holdninger, adfærd og selvopfattelse.

I dag er MBSR blevet en anerkendt og verdensomspændende metode, som anvendes lige så meget af mennesker der ikke har fysiske symptomer, men bare ønsker at være mere tilstede i nuet og leve livet mere fuldt.

Herunder kan du læse mere om noget af den forskning i mindfulness, som jeg synes er særlig interessant.:

 

Center For Mindfulness, Massachusetts The CFM has a strong and on-going commitment to research to deepen our understanding of mindfulness and its potential effects on mind and body, health and well-being, and the capacity to adapt effectively in the face of stress, pain, and illness.

Positive forandringer i hjernefunktionen og immunsystemet ved mindfulness

Af Davidson, R., PhD. Kabat-Zinn, J. et al. Jon Kabat-Zinn og Richard Davidson lavede en undersøgelse af raske medarbejdere i et aktivt arbejdsmiljø. De deltog i et MBSR-program (8 ugers program) og fik under forløbet målt deres hjerneaktivitet. Resultaterne viste en markant øgning af aktiviteten i den del af hjernen, som er forbundet med positiv påvirkning og samtidig faldt deres angstniveau . Det viste sig også at deltagerne i MBSR programmet dannede flere antistoffer i forbindelse med den influenzavaccine som de modtog efter programmets afslutning.

Læs resultaterne om positive forandringer i hjerne og immunsystem gennem mindfulness.

 

Mindfulness har en positiv indvirkning på restitution efter sygdom

Af Kabat-Zinn, J., Wheeler, E. et al.

Jon Kabat-Zinn og hans kollegaer lavede en undersøgelse, som viste, at patienter med psoriasis kan have stor fordel af mindfulness og meditation. Psoriasispatienterne, som var i behandling, hørte under behandlingen et bånd med guidede instruktioner til meditation, og deres resultater viste i forhold til kontrolgruppen at de har en signifikant hurtigere helingsproces.

Læs resultaterne om mindfulness positive indvirkning på restitution efter sygdom her

 

Daglig meditation på bare 5-16 min. har en positiv effekt

Af Moyer, C. A., Donnelly, J. C., et al.

Meditationstræning forandrer hjernen. Nye undersøgelser tyder på, at man i en periode på bare 5 uger med meditationstræning en gang om dagen kan se en forandring i hjernen, som bliver forbundet med positive følelser. Christopher A. Moyer og kollegaer lavede på Wisconsin Universitet en undersøgelse med deltagere, der blev testet i en periode på 5 uger, hvor de dagligt lavede fokuseret opmærksomhedsmeditation (”slap af med øjnene lukkede og fokuser på din vejrtrækning…”) 5-16 minutter om dagen. Resultaterne viser, at det kan være nemmere, at opnå fordelene med meditation end mange regner med.

Læs resultaterne om hvordan kort daglig meditation har en positiv effekt på din trivsel

MBSR har en positiv effekt på de beslutninger vi tager i hverdagen

Af Shapiro, S., et al.

Shauna Shapiro og hendes kollegaer har undersøgt, om der er en forbindelse mellem mængden af Mindfulness meditationstræning og følelser, velbefindende og de beslutninger som vi tager. Resultaterne viser, at meditationen kan forbindes med forbedret mindful opmærksomhed,  tydeligere følelser og et bedre velbefindende hos mange fordi deres proces omkring at tage beslutninger påvirkes positivt.

Læs resultatet fra original artiklen der viser hvordan mindfulness har en positiv effekt på vores beslutningstagen

Læs et dansk sammendrag af ovenstående forskning om mindfulness positive effekt på vores beslutningstagen

 

Topforsker: Mindfulness revolutionerer vores hjerner

Af Ledstrup, M

Hjerneforsker og neurovidenskabsmand Richard Davidson, som ifølge Times Magazine er blevet kåret til en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer, har i et forskningsprogram arbejdet med 5-årige børn, som har mediteret og dyrket yoga 90 min om dagen. Resultaterne som er blevet målt ved hjernescanninger viser, at de er blevet markant bedre til at koncentrere sig og håndtere deres følelser gennem mindfulness.

Læs resultatet af undersøgelsen om hvordan mindfulness øger koncentrationsevne og evne til at håndtere følelser

 

Meditation forandrer vores hjerner

Af Foghsgaard, L

Forskere fra Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet, med lektor Peter Vestergaard-Poulsen i spidsen, og Vækstcenteret i Nr. Snede, står bag en undersøgelse der viser, at hjernen udvider sig som en muskel ved meditation og at den større tæthed i kontrolcenteret laver en stærkere forbindelse mellem hjerne og krop. Den tæthed er med til at øge hjernens og kroppens  indbyrdes evne til at lytte til hinanden.

Læs resultatet af undersøgelsen om hvordan meditation forandrer hjernen og skaber stærkere forbindelse mellem hjerne og krop

 

Forandringerne kan måles uge for uge

Af Baer, Ruth A

Ruth A. Baer og hendes kollegaer lavede en undersøgelse med 87 voksne mennesker med stress i forskellige grader, for at se på hvorvidt mindfulness-based stress reduction (MBSR) kunne forandre deres følelse af stress og dermed påvirke deres livskvalitet. Allerede efter anden uge kunne man se forandringer, men efter fjerde uge var der en signifikant ændring i deltagernes stressniveau. Undersøgelsen viste dermed, at mindfulnesstræning forbedrer evnen til at respondere med bevidst nærvær i situationer i hverdagen, hvilket forbedrer den mentale sundhed i bl.a. stressede situationer.

Læs resultatet af undersøgelsen der viser hvordan mindfulnesstræning kan skabe større mental sundhed under stress

 

 

Tilbage til livet med tankens kraft

Free the Mind er den fantastiske fortælling, om hvordan én mands vision vender tre personers skæbne – ikke blot med vidtrækkende perspektiver for dem men også for menneskeheden i fremtiden.

Professor Richard Davidson er en af verdens førende hjerneforskere. Han har sat sig for at undersøge, hvordan man fysisk kan ændre menneskets hjerne – kun ved tankens kraft. Steve og Rich er to af USAs tusindvis af krigsveteraner. Deres liv er vendt til smertelige mareridt: De er plaget af angst for at være sammen med andre mennesker, kan ikke sove uden medicin og lider af skyldfølelser over det de oplevede og udsatte andre mennesker for under krigen. Will på 5 år har ADHD og kraftige angstanfald. Hans forældre vil gerne forsøge alternative metoder end traditionel og vanedannende medicinering.

Kan Professor Richard Davidson gøre en forskel? Kan han redde dem ud af deres miserable tilværelse og hjælpe dem til et normalt liv? Free the Mind følger de tre forsøgspersoner på deres modige rejse ind i sig selv.

Danmark 2012

Længde: ca. 90 min.

Produktion: Danish Documentary

Sprog: Engelsk. Danske tekster

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=free%20your%20mind&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fdanishdocumentary.com%2Fsite%2Ffreethemind%2F&ei=tqQUUc-WO8TLsgbcx4HoBA&usg=AFQjCNFiIO4jKDBztfcKzkpZNKxuxSVVfA