METAkinetics

METAkinetics:

Undersøgelse af personens energifelt med henblik på at arbejde med det for personen mest relevante tema på et givent tidspunkt. Afsluttes med afbalancering af energifeltet.

Denne metode giver fantastiske muligheder for at spørge feltet via kroppen om alt det, der dukker op i sessionen, – i feltet er al relevant information om en person.

Der er tale om en kombination af METAsundhedsmodellen og avanceret kinesiologi, udviklet i England af Alan Sales, Robert Waghmare, Joanne Ross and Tremaine Reiss.