Hvad METAsundhed?

METAsundhed:

METAsundhed er et helhedssyn på sundhed, symptomer, ubehag og kroppens fantastiske intelligens og viden.

Det er en model som giver dig en videnskabelig og bio-logisk forklaring på dit sind og din krops adfærd ift. tidligere,  nuværende og fremtidige symptomer og sygdomme. Modellen forklarer sygdomsprocesser, og om du er i en stress- eller genopbygningsfase.

Modellen forklarer hvorfor ubehag og sygdom opstår, og når vi kender dette, er det muligt at ’spole baglæns’ til den oprindelige årsag, og blive helt eller delvis fri for symptomer og sygdom på en naturlig måde. Modellen er med til at give dig en forståelse for, hvorfor der er ubalance. Den giver dig også indsigter i din krops naturlige bio-logiske processer.

Inden for METAsundhed arbejder vi med sindet og kroppens selvhelbredende kræfter, og for at skabe de bedste resultater, kombineres viden fra sundhedsvæsenet og andre behandlingsformer.

Sammenhæng mellem krop, sind, ånd og dit ydre miljø

METAsundhed er helhedsorienteret. Det betyder, at vi inden for META-sundhed kigger på hele dig, for der er en tæt forbindelse mellem din krop, psyke, sjæl og de omgivelser, du hele tiden befinder dig i.

Der er stor forskel på hvilke tegn din krop giver, når du er stresset og under pres, eller når du genopbygger og er på vej til at komme i balance igen.

Det du tænker og tror om dit liv har indflydelse på dit helbred og omvendt. Det betyder, at når du ændrer tankegang og overbevisninger, har du mulighed for at påvirke dit helbred.

Sygdomsforløb inden for META-sundhed

Inden for METAsundhed er der udarbejdet en omhyggelig visuel graf, som viser og forklarer hvordan et sygdomsforløb forgår hos alle mennesker.

Hvad kan du bruge META-sundhed til?

METAsundhed giver dig det store billede ift. dine sygdoms og helbredelsesprocesser. Det giver dig svarene på f. eks. disse væsentlige spørgsmål:

 • Hvorfor er jeg syg?
 • Hvorfor er mine symptomer/sygdomme opstået?
 • Er jeg i stress eller genopbygningsfasen?
 • Hvordan påvirker stress, tanker og følelser mit ubehag?
 • Hvilke specifikke og begrænsende overbevisninger skal jeg kigge på og ændre til støttende overbevisninger?
 • Hvad kan jeg gøre for at ubehaget ikke udvikler sig yderligere?
 • Hvilke behandlinger er bedst for mine symptomer og ubehag?
 • Hvilke livsstilsændringer kan hjælpe mig til selvhelbredelse?

Hvordan kommer du i gang?

Inden for METAsundhed er der en bestemt fremgangsmåde til at finde ud af, hvor du er i en sygdomsproces, og hvordan du målrettet kan sætte ind for at få det bedre.

Når vi sammen laver en METAsundhedsanalyse, ser vi på hele dig herunder: tanker, følelser, sociale relationer, kost, motion og kontakt til dit omgivende miljø.

Analysen hjælper også til at finde de traumer, der er årsagen til langt størsteparten af dit ubehag. Traumerne kan jeg som professionel psykoterapeut hjælpe dig med at forløse på mange forskellige blide måder.

Du får bevidsthed på:

 1. Årsagen til dit ubehag.
 2. Viden om hvilken biologisk fase du er i (fase 1 eller 2 jf. grafen).
 3. Forståelse af din krops bio-logiske processer.
 4. Indblik i, hvordan symptomer og sygdomme kan forebygges.
 5. Bevidsthed om, at din krop, dine følelser og tanker hænger sammen og er en helhed, som påvirker din samlede mentale og fysiske tilstand.
 6. Viden om hvordan du selv kan understøtte og igangsætte kroppens selvhelbredende kræfter.

Ring til mig på 26 33 05 83  og få en tid til en METAsundhedsanalyse.

Ordforklaring

Meta
Ordet meta stammer fra græsk, og betyder ‘over’ eller  bagfra. En metaposition er at se noget uden for en situation. Fordelene ved positionen er, at man kan tænke over tingene, få overblik, viden og ahaoplevelser. Metaforisk er det, at se tingene i helikopterperspektiv.

Meta-medicin
Metasundhed blev tidligere kaldt for metamedicin. Ordet medicin stammer oprindeligt fra latin, og i udvidet betydning, er det betegnelsen for udøvelse af lægegerning, og den videnskab der er knyttet hertil. Metasundhedsmodellen har intet med traditionel medicin at gøre.